Współpraca

Naczelna Organizacja Techniczna w Lublinie współpracuje z:

  • Organizacjami członkowskimi tworzącymi FSNT NOT w Lublinie
  • Terenowymi jednostkami Not w Polsce:
  • Lubelskim Dom Technika Not z o.o.,
  • Zamojską Radą NOT,
  • Biało Podlaską Radą NOT,
  • innymi terenowymi jednostkami NOT
  • Organizacjami technicznymi niezrzeszonymi w NOT Lublin:
  • Instytucjami  państwowymi i samorządowymi:
  • Uczelniami wyższymi:
  • Prasą branżową i lokalną:
Translate »
Skip to content