Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń  Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT) w Warszawie jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) rozgrywanej we wszystkich  16 województwach. Posiada ona długą tradycję, gdyż pierwsza olimpiada została przeprowadzona w  roku szkolnym 1974/1975. Aktualnie jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.). Adresatem Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych interesujący się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie. Olimpiada Wiedzy Technicznej jest trzystopniowa. Rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych:

  • elektryczno-elektronicznej
  • mechaniczno-budowlanej

Obejmuje 3 obszary kształcenia wyodrębnione w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • budowlany
  • elektryczno-elektroniczny
  • mechaniczny i górniczo-hutniczy

Jak podaje strona macierzysta strona olimpiady https://owt.enot.pl/  “OWT zalicza się do 5 największych olimpiad pod względem ilości uczestników biorących udział w zawodach I stopnia. Przez kilka ostatnich lat ich liczba przekracza 10 tysięcy zawodników (w pierwszych edycjach było ich ponad 35 tysięcy!). Liczba szkół, które uczestniczą w Olimpiadzie wynosi ponad 500. Do zawodów II stopnia kwalifikuje się około 1000 zawodników z blisko 200 szkół, a w zawodach III stopnia (finałowych), bierze udział około 50 finalistów, z czego wielu zostaje laureatami OWT.”

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej należy skontaktować się z sekretarzem Komitetu Okręgowego OWT w Lublinie

mail: titina-49@o2.pl

Zapraszamy młodzież ponadgimnazjalną do udziału w 47 edycji która odbędzie się  w roku 2020/2021.

Translate »
Skip to content