Ogólnopolski konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT

Konkurs “Mistrz Techniki FSNT- NOT” ma na celu :

 • inspirowanie zespołów lub osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć,
 • wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych ,innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych,
 • promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki.

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.:

 • konstrukcji maszyn ,urządzeń i aparatów,
 • procesów technologicznych i metod wytwarzania,
 • systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
 • ochrony środowiska,
 • ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące:

 • przedsiębiorstwa,
 • zakłady projektowe,
 • uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje,
 • organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia do konkursu dokonują terenowe jednostki organizacyjne  NOT, które przeprowadzają eliminacje wojewódzkie lub regionalne. I etap konkursu organizowany jest przez  FSNT-NOT w Lublinie, a etap II przeprowadza Zarząd Główny FSNT-NOT w Warszawie.

Więcej informacji: biuro FSNT -NOT w Lublinie

Linki:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy.

Translate »
Skip to content