Konkurs Młody Innowator

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnym “Młody Innowator”, którego organizatorem w województwie lubelskim jest Rada NOT w Lublinie. Konkurs odbywa się od wielu lat  pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Najlepsze prace wybrane w eliminacjach szkolnych należy przesłać lub przekazać do Rady NOT ul. M.C. Skłodowskiej 3 , 20-029 Lublin. Prace wybrane przez szkoły zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się  z przedstawicieli NOT-u i ekspertów.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w Lubelskim Domu Technika w Lublinie  w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich oraz kuratorium. Szkoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy gratulacyjne a laureaci i ich opiekunowie  otrzymają dyplomy i upominki.

Najlepsze prace wezmą udział w krajowych eliminacjach III stopnia w Warszawie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem

NOT tel.: 81 52 227 38, mail: sekretariat@not.lublin.pl

lub pełnomocnikiem ds. organizacji konkursu mgr inż. Władysławem Sołopą wladyslaw.solopa@gmail.com

Translate »
Skip to content