Karta Zawodowa Inżyniera

FEANI to federacja profesjonalnych inżynierów zrzeszająca krajowe stowarzyszenia Inżynierskie z 32 krajów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA-  European Higher Education Area). FEANI reprezentuje interesy 6 milionów inżynierów w Europie. Poprzez swoją działalność zwłaszcza nadawanie tytułu zawodowego inżyniera  (Euro Ing)  i karty inżyniera (engineering card) ułatwia wzajemne uznawanie kwalifikacji inżynierów w Europie.

Tytuł Zawodowy Inżyniera Europejskiego nadawany przez FEANI  inżynierom po spełnieniu określonych wymagań  jest gwarancją kompetencji profesjonalnego inżyniera. Ma ułatwić wykonywanie zawodu poza własnym krajem. Więcej informacji  na stronie: https://not.org.pl/o-not/tytul-zawodowy-inzyniera-europejskiego

Karta Zawodowa Inżyniera  (engineering card)  to karta która potwierdza iż inżynier jest inżynierem z dyplomem akredytowanego uniwersytetu czy technicznej szkoły wyższej. Od roku 2013 Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT  w wyniku podpisania z FEANi umowy może wydawać polskim inżynierom Kartę Zawodową Inżyniera.

Więcej informacji na stronie: http://kzi.enot.pl/

Translate »
Skip to content