Program “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Edycja 2020. Priorytet 2-4”, które odbyło się 11.12.2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.


„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla
organizacji pozarządowych ,w ramach którego dofinansowane są projekty
wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i
organizacji pozarządowych w życie publiczne.”
Na realizację Programu co roku przeznaczane jest 60 mln zł , w tym 57,6 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych”
Dotacji udziela Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dotacje uzyskać mogą min: stowarzyszenia i fundacje w ramach 3 priorytetów:
Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo.
Priorytet 3 Aktywni obywatele.
Priorytet 4 Silne organizacje pozarządowe.
Zapraszamy stowarzyszenia zrzeszone w FSNT-NOT do zapoznania się z Programem FIO.
Więcej informacji:
https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/materia%C5%82y-informacyjne-ze-spotkania-w-dniu-11122019-r-z-przedstawicielami-organizacji
https://www.niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/

Opracował
Jacek Targoński

Translate »
Skip to content