Patronaty i współpraca

Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Lublinie zaprasza do współpracy stowarzyszenia techniczne, organizacje pozarządowe, firmy, organizacje pracodawców, szkoły wyższe i instytuty naukowe, szkoły branżowe i technika. Współpraca może dotyczyć organizacji konferencji, szkoleń, seminariów naukowych (posiadamy odpowiednia infrastrukturę techniczną), uczestnictwa w projektach europejskich i lokalnych inicjatywach, szczególnie w projektach promujących technikę, innowacje, wynalazczość itp.

Naczelna Organizacja Techniczna udziela patronatu inicjatywom edukacyjnym (tj. targi, konferencje, seminaria, wystawy) promującym szeroko pojętą technikę i innowacyjność.

Translate »
Skip to content