Kapitał społeczny i zaufanie w biznesie

W dniu 11.12.2019 uczestniczyliśmy w konferencji ,,Kapitał społeczny i
zaufanie w biznesie” zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców (ZPP Lubelskie) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w
Lublinie. Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom roli i istoty
kapitału społecznego i zaufania w biznesie jako czynnika wzrostu
gospodarczego.

Na konferencji zaprezentowano 4 referaty:

  1. Rada Dialogu Społecznego w progu nowej kadencji Sejmu RP -podsumowanie 4 lat pracy RDS. Dialog rząd-pracodawca-związki zawodowe. Wyzwania na najbliższą kadencję – Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska, Sekretarz Prezydium Rady z ramienia ZPP.
  2. Zaufanie w biznesie – Paweł Jaremek, trener biznesu, coach.
  3. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa lubelskiego –
    Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności.
  4. Istota dialogu pracowników, pracodawców oraz strony rządowej –
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – dr Mariusz Filipek – Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

Wygłoszone referaty zostały omówione w trakcie dyskusji przez zgromadzonych na sali przedstawicieli lubelskich przedsiębiorstw i organizacji branżowych.
Serdecznie dziękujemy Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców za
możliwość uczestniczenia w tym ważnym i ciekawym spotkaniu.

Opracował
Jacek Targoński

Translate »
Skip to content