Czyste powietrze

Uczestniczyliśmy w Konferencji ,,Nowe technologie, czyste powietrze” która odbyła się 21.11 w Studiu im Budki Suflera w Polskim Radiu Lublin. Organizatorem była Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Lublina oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

“Czyste powietrze” to ogólnopolski program na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i ograniczenie zużycia energii cieplnej w domach jednorodzinnych istniejących i przewidzianych do realizacji.
Program oferuje dofinansowania na:
– wymianę starych źródeł ciepła,
– docieplanie przegród budynków,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– instalację odnawialnych źródeł energii ,
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wysokość dofinansowania zależy od dochodów rodziny. Beneficjenci mogą skorzystać z 3 form wsparcia finansowego: dotacji, pożyczki oraz dotacji i pożyczki.
Od 18.09.2018 roku przyjęto już ponad 7 tysięcy wniosków (w kraju 97 tysięcy) na kwotę 170 milionów złotych. Budżet krajowy programu to 103 mld. zł. do 2029 roku. Punkty informacyjne istnieją już w 11 powiatach.
W Lublinie Biuro Obsługi Interesanta mieści się przy ul. Inżynierskiej 3/209 20-484 tel. 507-219-481, www.lubelskie-czyste-powietrze.pl

W konferencji uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast
z terenu województwa lubelskiego. Konferencja stanowiła podsumowanie rocznego już programu.

Ireneusz Targoński

Przewodniczący Klubu Seniora NOT

Translate »
Skip to content