Naczelna Organizacja Techniczna

image_pdfimage_print

Lokale biurowe, sala konferencyjna, sala szkoleniowa do wynajęcia!

Kontakt telefoniczny: 81 5322738


logoDziałająca od 1950 r. na Lubelszczyźnie Naczelna Organizacja Techniczna kontynuuje działalność Stowarzyszenia Techników m. Lublina, powstałego w 1911 r., przekształconego w 1928 r. w Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego.

Aktualnie Rada NOT w Lublinie skupia 22 branżowe Stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszające ok. 4800 inżynierów i techników.
Podstawowe cele działania Federacji SNT NOT to;

  • integrowanie środowisk technicznych,
  • wspomaganie i koordynowanie inicjatyw stowarzyszeń członkowskich,
  • ochrona interesów inżynierów i techników,
  • wpływanie na rozwój nauki, techniki i gospodarki,
  • kształtowanie etyki zawodowej kadry technicznej,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszeń. Cele te realizowane są m.in.poprzez organizację; konferencji naukowo-technicznych, seminariów i sympozjów, wystaw, szkoleń, wycieczek technicznych i konkursów technicznych.

Naczelna Organizacja Techniczna jest właścicielem LDT NOT Sp. z o. o. w Lublinie.

Siedzibą Rady NOT w Lublinie jest Dom Technika położony przy ul. M. C. Skłodowskiej 3.

Patrz: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Zapraszamy do współpracy.