Naczelna Organizacja Techniczna
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Rada w Lublinie

prezes
Prezes Zarządu Rady NOT
w Lublinie mgr inż.Marek Pijanowski.Działająca od 1950 r. na Lubelszczyźnie Naczelna Organizacja Techniczna kontynuuje działalność Stowarzyszenia Techników m. Lublina, powstałego w 1911 r., przekształconego w 1928 r. w Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego.

Aktulanie Rada NOT w Lublinie skupia 22 branżowe Stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszające ok. 4800 inżynierów i techników.Podstawowe cele działania Federacji SNT NOT to;

Naczelna Organizacja Techniczna jest właścicielem dwóch spółek;ZUT NOT Sp. z o. o. w Lublinie i LDT NOT Sp. z o. o. w LublinieWypracowany przez te Spółki zysk w całości przeznaczany jest na cele statutowe Federacji SNT-NOT.

Siedzibą Rady NOT w Lublinie jest Dom Technika położony przy ul. M. C. Skłodowskiej 3.

Zapraszamy do współpracy.